จากวันที่พากเพียร สู่ วันเกษียณที่ภาคภูมิ
คุณครูบุษบา บัณฑิตย์ และ คุณครูประเทืองทิพย์ บรรจบเวช
ด้วยรักและผูกพัน