นายบดินทร์  เกษมศานต์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา สาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยาและแพทย์หญิงตรีธันว์  ศรีวิเชียร  จากโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำเภาล่ม มาตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนซึ่งโรงเรียนดำเนินการตามแนวทางและมาตรการต่างๆในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019 อย่างเหมาะสม เป็นไปตามแนวทาง 6 ข้อของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และศึกษาธิการเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน