นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ รองศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจเยี่ยมสนามสอบ(O-NET)โรงเรียนยอแซฟอยุธยา