ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนยอแซฟอยุธยาเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล 2 ขวบครึ่ง ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ติดต่อสอบถามที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 035-701432,035701292,0826579129 ได้ทุกวันในเวลาราชการ  
   
ซิสเตอร์มยุรา วาปีโส
บาทหลวงทวีศักดิ์ กิจเจริญ
สถิติการเข้าชม

Code Calendar by zalim-code.com
จากวันที่พากเพียร สู่ วันเกษียณที่ภาคภูมิ
คุณครูบุษบา บัณฑิตย์ และ คุณครูประเทืองทิพย์ บรรจบเวช
ด้วยรักและผูกพัน
ผู้บริหาร ผู้แทนครู นักเรียน ให้การต้อนรับ พระคาร์ดินัล ฟีโลนี สมณกระทรวงฯ ผู้แทนสมเด็จพระสันตะปาปา จากกรุงโรม โอกาศมาร่วมงานฉลอง 350 ปี มิสซังสยามในประเทศไทย
กิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
350 ปี มิสซังสยาม
สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
กิจกรรมวันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติด
อบรมเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์ให้แก่น.ร.ชั้นมัธยม 1 -3
โรงเรียนยอแซฟอยุธยา ต้อนรับบาทหลวงอนุชา ไชยเดช ผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทยและทีมงาน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการเรารักโรงเรียน
งานหนึ่งวรรณกรรมหนึ่งนวัตกรรม
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ นักเรียนเข้าฐานการเรียนรู้
ยอแซฟเกมส์ ปี62