ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนยอแซฟอยุธยาเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล 2 ขวบครึ่ง ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ติดต่อสอบถามที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 035-701432,035701292,0826579129 ได้ทุกวันในเวลาราชการ  
   
ซิสเตอร์มยุรา วาปีโส
บาทหลวงทวีศักดิ์ กิจเจริญ
สถิติการเข้าชม

Code Calendar by zalim-code.com
จากวันที่พากเพียร สู่ วันเกษียณที่ภาคภูมิ
คุณครูบุษบา บัณฑิตย์ และ คุณครูประเทืองทิพย์ บรรจบเวช
ด้วยรักและผูกพัน
ยอแซฟร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์
กิจกรรมวันแห่่งความสำเร็จ ม.3
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
พิธีมิซซาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2561
ผู้บริหาร ผู้แทนครู นักเรียน ให้การต้อนรับ พระคาร์ดินัล ฟีโลนี สมณกระทรวงฯ ผู้แทนสมเด็จพระสันตะปาปา จากกรุงโรม โอกาศมาร่วมงานฉลอง 350 ปี มิสซังสยามในประเทศไทย
กิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
350 ปี มิสซังสยาม
สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
กิจกรรมวันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติด
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
วันสถาปนาลูกเสือไทย