ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนยอแซฟอยุธยาเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล 2 ขวบครึ่ง ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ติดต่อสอบถามที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 035-701432,035701292,0826579129 ได้ทุกวันในเวลาราชการ  
   
ซิสเตอร์มยุรา วาปีโส
บาทหลวงทวีศักดิ์ กิจเจริญ
สถิติการเข้าชม

Code Calendar by zalim-code.com
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ นักเรียนเข้าฐานการเรียนรู้
ยอแซฟเกมส์ ปี62
กิจกรรมยอแซฟปันน้ำใจสู่ชุมชน
Joseph Family Night 2019
นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ รองศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจเยี่ยมสนามสอบ(O-NET)โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
ผู้แทนครูไปร่วมประชุม เรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในตราสารจัดตั้งโรงเรียนและภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างของร.ร.อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
Open The Academic House
โบสถ์นักบุญยอแซฟโรงเรียนยอแซฟอยุธยามีมาตรการในการป้องกันเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสCOVID