ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนยอแซฟอยุธยาเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล 2 ขวบครึ่ง ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ติดต่อสอบถามที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 035-701432,035701292,0826579129 ได้ทุกวันในเวลาราชการ  
   
ซิสเตอร์ประสานศรี  วงศ์สวัสดิ์
บาทหลวงทวีศักดิ์ กิจเจริญ
สถิติการเข้าชม

Code Calendar by zalim-code.com
นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ รองศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจเยี่ยมสนามสอบ(O-NET)โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
ผู้แทนครูไปร่วมประชุม เรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในตราสารจัดตั้งโรงเรียนและภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างของร.ร.อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
Open The Academic House
โบสถ์นักบุญยอแซฟโรงเรียนยอแซฟอยุธยามีมาตรการในการป้องกันเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสCOVID
นายบดินทร์  เกษมศานต์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา สาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยาและแพทย์หญิงตรีธันว์  ศรีวิเชียร  จากโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำเภาล่ม มาตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนซึ่งโรงเรียนดำเนินการตามแนวทางและมาตรการต่างๆในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019 อย่างเหมาะสม เป็นไปตามแนวทาง 6 ข้อของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และศึกษาธิการเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน
การประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2563 
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
ฉลองศาสนนามซิสเตอร์ประสานศรี  วงค์สวัสดิ์และซิสเตอร์ สุภาพร  จันทร์ปาน

น้อมรำลึกรัชกาลที่ 9
โครงการทัศนศึกษา